Tin sức khỏe

Tầm quan trọng của canxi

Tầm quan trọng của canxi

04/08/2016

THIẾU CANXI   Lý do thiếu canxi và con người cần bao nhiêu Canxi mỗi ngày   Hội khoa dinh dưỡng học Trung quốc sau khi thực hiện ba cuộc điều tra dinh dưỡng (năm 1959, 1982, 1992) đã rút ra kết luận: Vấn...

Đọc tiếp